Failide Vastuvõtt

Tehnilised nõudmised
Originaalmaketid võtame vastu CD’l, mälukaardil, e-posti teel, või kasutades FTP’d.
Võite esitada oma originaale failide kujul, mis on loodud PC-l enamlevinud programmides:
Corel Draw
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Kui kasutate muid programme, helistage ja küsige meie käest nõu.

 
Soovitused
Lõikevaru ehk bleed 3-5mm.
Kõik trükise formaadini ulatuvad objektid peavad jätkuma 3-5mm üle serva, et voltimise, köitmise, lõikamise jne nihetest tingituna ei ilmuks nähtavale valget pinda. Oluline on lõikevaruga arvestada juba kujunduselemente ette valmistades ja pilte kadreerides, sest muidu võib midagi olulist saada maha lõigatud. Lõikevaru nõue kehtib ka lehe servani ulatuvate reklaamide kohta, samuti tuleb jälgida, et olulised lehel olevad elemendid ei asuks servale lähemal kui 3-5mm. Eriti hästi näitavad pisimagi järeltöötluse vea välja lehe servaga paralleelsed jooned.
Erandiks on ajalehed jt trüki järel mitte puhtaks lõigatavad trükised, mille puhul ei tohi kujundus ulatuda servale lähemale kui 10mm.
 
Tehnilised nõudmised digitaaltrükkimiseks
Trükiformat
Saame trükkida ka A3 ja SRA3 formaadil
Maksimaalne formaat (SRA3) – 320x450 mm
Maksimaalne trükiväli – 297x436 mm
 
Nõudmised CorelDraw failidele
CorelDraw paketina kujundatud trükises ei tohi olla järgnevaid efekte:
Drop shadow
Transparency
Gradient fill
Lens
Texture fill ja
Postscript fill.
Kõik nimetatud efektid peavad olema üleviidud CMYK–bitmapiks (300 dpi).
 
Võetakse vastu vaid CMYK-formaadis CorelDraw faile!
Suurema musta värviala puhul kasutage C50M50Y50K100 värvi.
Ärge kasutage 0,2 pt-st peenemaid jooni!
 
Adobe Photoshop
Graafilised failid ja värvi moodulid:
CMYK
Bitmap
Grayscale.
Rastegraafilised failide formaadid:
TIFF
EPS.
Rastrilised kujutised – mitte vähem kui 300 dpi.
 
Nõuded nimekaartide makettidele
Elemendid lõikeäärest peavad olema vähemalt 2 mm kaugusel. Iga makett paigutatud erineval lehel või failil.