Kalendrid

Kogu aasta jooksul rõõmustavad Teid kalendri pildist armas tegu, oluline sündmus,
armas koduloom, lähedased südamele inimesed. 

TRIO - EXTRA SURER
Kolme kuu kalender
(Laius - 320 või 340 mm)
Seinakalender, koosneb kolmest üksteisega spiraalköites olevast osast ja pildist.
Kalendriosad on eraldi rebitavad.

TRIO - EXTRA
Kolme kuu kalender (Laius - 297 mm)
Seinakalender, koosneb kolmest
üksteisega spiraalköites olevast
osast ja pildist.

 

 

 

MONO kalender
Formadiit on nii kalendriosa kui ka
kalendripilt A4 (297x210 mm)
Igal 12 lehel on käesolev
kalendrikuu suurelt ning eelnev ja
järgnev väikselt trükitud.

 

 

LAUAKALENDER
Lauakalender on kahepoolse trükiga,
sisumaht on 12 lehte ja kaane.
Suurus 210x100mm. Ttraatköide.

TRIO
Kolme kuu kalender ühel lehel
(Laius - 297 mm).
Kalendri sisumaht on 12 lehte, igale
lehele on trükitud vastavalt eelmine,
käesolev ja järgmine kalendrikuu.

 

 

TASKUKALENDER
Suurus 60x90mm.